Standardy obsługi klienta biznesowego

W ramach prowadzonych audytów trafiamy nie tylko do placówek, w których klientem jest wyłącznie „przeciętny Kowalski”. Niejednokrotnie naszym zadaniem jest przeanalizowanie problemów i stworzenie standardu obsługi klienta w dużych firmach, gdzie mamy do czynienia przede wszystkim z klientem biznesowym. Czym różnią się standardy stosowane w obu typach placówek? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Kim[…]

Wdrażanie standardów obsługi klienta – obsługa trudnego klienta

Wdrożenie standardów obsługi klienta w podstawowym wymiarze jest stosunkowo łatwe. Istnieje bowiem pewien katalog norm i zachowań, których należy przestrzegać podczas obsługi każdego klienta. Schemat czynności, jakie należy wykonać powtarza się przy każdym kolejnym odwiedzającym dany sklep detaliczny. Problem pojawia się wtedy, gdy spotkamy się z sytuacją nietypową, trudną. Kompleksowo przygotowany standard obsługi klienta powinien[…]