Jak można zyskać dzięki badaniu tajemniczego klienta

Jak można zyskać dzięki badaniu tajemniczego klienta?

Wielokrotnie wskazujemy, że najbardziej efektywnym narzędziem, jakiego używamy podczas prowadzonych przez nas audytów, jest badanie tajemniczego klienta. Mystery Shopper tworzy dla nas bazę, podstawę do dalszego działania. Dzięki niemu otrzymujemy profesjonalną, kompleksową ocenę funkcjonowania różnych przestrzeni placówki. Jakie jeszcze korzyści z tego wynikają? Jak można zyskać dzięki badaniu tajemniczego klienta? Przestrzeganie standardów obsługi klienta Mystery[…]

Jakim sprzętem powinien dysponować tajemniczy klient?

Badanie tajemniczego klienta jest podstawowym narzędziem do dokonania szczegółowej analizy stanu sklepu. W naszej ocenie jest ono najbardziej miarodajne i najskuteczniejsze. Dzięki niemu możemy lepiej i dokładniej opracować strategię działania, której realizacja pozwoli na zwiększenie obrotów danego sklepu detalicznego. Tajemniczy klient musi natomiast zostać odpowiednio przeszkolony i wyposażony we właściwe narzędzia. Wyposażenie tajemniczego klienta Osoba[…]