metody badania zadowolenia klientów

Wdrażanie standardów – metody badania zadowolenia klientów

Specjaliści z zakresu szeroko rozumianego zarządzania jakością usług, w tym świat nauki, wskazują na wiele różnych metod badania zadowolenia klientów. Nieustannie opracowuje się nowe sposoby, które najpełniej podejmą problem.Tymczasem jeszcze kilka lat temu pierwszą i podstawową, a w zasadzie również jedyną, metodą były badania ankietowe. Coraz częściej wskazuje się jednak na ich niedoskonałość, ponieważ nie[…]