Szkolenia dofinansowane

Drogi Przedsiębiorco – właścicielu sklepu lub sieci sklepów, jeżeli chciałbyś skorzystać z naszej oferty szkoleń sprzedażowych, menedżerskich, z zakresu umiejętności osobistych lub merchandisingu, jeżeli chcesz poznać tajniki odpowiednio skonstruowanego standardu obsługi klienta, ale uważasz, że to zbyt droga inwestycja, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Nasi eksperci bardzo dobrze znają tematykę wszelkiego rodzaju dofinansowań. Pomagamy naszym Klientom w odpowiednim skonstruowaniu wniosku i w efekcie w uzyskaniu świadczeń w ramach różnych funduszy unijnych i lokalnych. Jako firma szkoleniowa, sami również uczestniczymy w różnych projektach.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Lokalnym funduszem, wspierającym rozwój firm i kompetencji pracowników, jest Fundusz Pracy. W ramach tego wyodrębniony został Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W 2017 roku przeznaczono na ten cel 157 275,40 tys. zł. Pracodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12 000 zł) albo 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych), ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12 000 zł). Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych jest ogólnodostępną, bezpłatną bazą ofert usług rozwojowych, świadczonych między innymi w formie szkoleń, mentoringu czy coachingu, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Baza ta jest elementem projektu „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)” w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota dofinansowania projektu, realizowanego od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., wynosi aż 19 874 272,83 zł. Osoby samozatrudnione i pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie od 50% do 80% wartości szkolenia.

Nasze szkolenia, objęte programami dofinansowań

Dofinansowanie można uzyskać na usługę doradczą oraz szkoleniową, którą świadczymy. Każde z naszych szkoleń jest dostosowane do indywidualnych oczekiwań Klienta. Oferujemy zarówno krótkie treningi, jak i długie cykle warsztatów. Nasze działania wykraczają poza tradycyjne formy szkoleń, ponieważ w naszej ofercie posiadamy również mentoring, coaching oraz zajmujemy się wdrażaniem standardów obsługi klienta. Wyróżniamy się przede wszystkim stosowaniem nowych technologii edukacyjnych, takich jak e-learning, filmy szkoleniowe, instruktażowe oraz szkolenia medialne.

Nasze szkolenia są nastawione na maksymalną efektywność. Nie przeprowadzamy ich wyłącznie po to, żeby uczestnicy mogli pochwalić się stosownym certyfikatem, dokumentem ukończenia. Nasze kursy mają realnie poprawić sposób funkcjonowania danego sklepu czy sieci sklepów, zwiększając kilkukrotnie ich obroty. Wprowadzany przez nas Standard Obsługi Klienta jest natomiast absolutnym ewenementem na rynku tego typu usług.