Nadzór nad wdrożeniem Standardów Obsługi

Nadzór nad wdrożeniem i utrzymaniem Standardów Obsługi Klienta

Nadzór nad wdrożeniem Standardów Obsługi, przeprowadza się poprzez dokonywanie cyklicznych audytów. Raz na jakiś czas trzeba po prostu zweryfikować, czy dokonane zmiany dobrze funkcjonują w danej przestrzeni i czy nie wymagają korekty. Traktujemy bowiem sklep jak żywy organizm. Standardy Obsługi Klienta nigdy nie będą uwzględniały wszystkich możliwych zdarzeń. Czym jest Standard Obsługi Klienta? Przypomnijmy, że[…]

analiza celów firmy

Analiza celów firmy, opracowanie wizji i głównych priorytetów

Wdrażanie standardów obsługi klienta to długotrwały i złożony proces. Nie jest to coś, co można przeprowadzić w kilka dni. Taki zabieg wymaga odpowiedniego zaangażowania i poświęcenia wszystkich pracowników i kierownictwa danej placówki. W ramach tego procesu istotne jest między innymi dokonanie analizy celów firmy, opracowanie wizji i głównych priorytetów. Co należy wiedzieć o tym etapie?[…]

sprawdzanie narzędzi internetowej komunikacji

Sprawdzanie narzędzi internetowej komunikacji z klientem

Badanie tajemniczego klienta jest metodą, która w toku przeprowadzanego audytu może zostać użyta również do sprawdzenia funkcjonowania w danej firmie narzędzi internetowej komunikacji z Klientem. Czym są narzędzia internetowej komunikacji z Klientem? W jaki sposób przeprowadza się takie badanie? O czym należy w tym kontekście pamiętać? O tym kilka słów w artykule poniżej. Czym są[…]