analiza konkurencji

Badanie tajemniczego klienta – analiza konkurencji

Badanie tajemniczego klienta można również wykorzystać przy analizie działalności konkurencji. Na rynku niektórych usług, przy dużym zagęszczeniu firm, o podobnym profilu działalności, niezwykle istotne jest bowiem dopasowanie strategii marketingowej do obecnych działań, podejmowanych przez placówki naszych biznesowych rywali. Badanie tajemniczego klienta pomoże określić mocne i słabe strony konkurencji oraz te przestrzenie, w których należy dokonać[…]

Zasady budowy standardów

Zasady budowy standardów obsługi klienta

Przeprowadzane przez specjalistów Warto Szkolić audyty pokazują te przestrzenie działalności danego sklepu detalicznego, biura obsługi klienta itp., w których konieczne jest dokonanie zmian. Jednym z najważniejszych elementów opracowywania strategii działania w celu poprawy funkcjonowania placówki jest natomiast sformułowanie standardów obsługi klienta. Optymalnie skonstruowany standard obsługi klienta pozwala na osiągnięcie lepszych wyników sprzedaży i wzrost zaufania[…]

Call Center

Jak zbadać standard kontaktów telefonicznych?

Specjaliści Warto Szkolić przeprowadzają audyty nie tylko w tradycyjnych sklepach. Niejednokrotnie zajmowaliśmy się chociażby firmami, działającymi na zasadzie Call Center lub posiadającymi tego typu działy. Audyty, a w szczególności badania tajemniczego klienta, przeprowadzane w tym zakresie rządzą się swoją specyfiką i zasadami. Specyfika Call Center Standard kontaktów telefonicznych jest szczególnie istotny w kontekście działalności typu[…]

obsługi klienta

Wdrażanie Standardów w Biurze Obsługi Klienta

W ramach przeprowadzanych szkoleń staramy się uświadomić naszym Klientom (właścicielom i pracownikom różnych placówek), że wdrażane standardy obsługi klienta nie mają charakteru uniwersalnego. Nie da się sformułować jednolitych reguł w odniesieniu do każdego rodzaju działalności. Specyficzne zasady należy na przykład ustalić w kontekście biur obsługi klienta. Specyfika Biura Obsługi Klienta Biuro Obsługi Klienta, często określane[…]

monitorowania efektów

Wdrażanie standardów – monitorowanie efektów

Praca specjalistów Warto szkolić nie kończy się na przeprowadzonym audycie i wdrożeniu standardów obsługi klienta. Utrzymanie oczekiwanych efektów wymaga bowiem nieustannej pracy i kontroli. Konieczne jest bieżące monitorowanie, które stanowi integralną część codziennego nadzoru. Chcąc zatem zachować stan, uzyskany przez zastosowanie wytycznych z audytu i wprowadzenie standardów obsługi klienta, należy powierzyć kontrolę nad placówką osobie,[…]