mity dotyczące standardów

Mity dotyczące standardów obsługi klienta

W ramach świadczonych przez nas usług, a w szczególności w obrębie przeprowadzanych audytów, spotykamy się niejednokrotnie z błędnym rozumieniem standardów obsługi klienta lub po prostu ich nieprawidłowym stosowaniem. Właściciele placówek często sami próbują stworzyć taki zestaw norm i zasad, dotyczących pracy z klientem, nie znając najważniejszych mechanizmów i praktyk. Nasi specjaliści na organizowanych przez nas[…]

rodzaje sklepów

Wielkość sklepu – różnice w audytach

W ramach przeprowadzanych, przez specjalistów Warto Szkolić, audytów, spotykamy się z różnymi rodzajami prowadzonej działalności. Sklepy detaliczne posiadają odmienną specyfikę i właściwości, co sprawia, że do każdego audytu musimy podchodzić indywidualnie. Niewątpliwie jednak istnieje w tym zakresie pewna zależność, którą można wskazać. Zasadza się ona na różnicy pomiędzy audytami małych sklepów oraz audytami supermarketów i[…]

dzień z pracy sprzedawcy

Dzień z pracy sprzedawcy

Wdrażanie standardów obsługi klienta obejmuje również pracę ze sprzedawcami i pokazywanie im jakie nawyki powinni posiadać w odniesieniu do, nie tylko obsługi Klienta, ale również organizacji sklepu detalicznego. Obsługujący Klientów powinni bowiem zdawać sobie sprawę z tego, jakie są prawidłowe procedury. Warto zwrócić uwagę nawet na pozornie błahe elementy, ale takie, które w kontekście całości[…]