Jakim sprzętem powinien dysponować tajemniczy klient?

Badanie tajemniczego klienta jest podstawowym narzędziem do dokonania szczegółowej analizy stanu sklepu. W naszej ocenie jest ono najbardziej miarodajne i najskuteczniejsze. Dzięki niemu możemy lepiej i dokładniej opracować strategię działania, której realizacja pozwoli na zwiększenie obrotów danego sklepu detalicznego. Tajemniczy klient musi natomiast zostać odpowiednio przeszkolony i wyposażony we właściwe narzędzia. Wyposażenie tajemniczego klienta Osoba[…]