Audyt sklepu – rozmowa z kierownikiem placówki

Kluczową kwestią w kontekście przeprowadzania skutecznego audytu, który z kolei pozwoli na wprowadzenie pewnych usprawnień w funkcjonowaniu sklepu detalicznego, jest rozmowa z kierownikiem placówki. Jest to osoba, która posiada najpełniejszą wiedzę na temat działalności sklepu – posiadanego asortymentu, zatrudnionych pracowników, podejmowanych akcji marketingowych, stałych oraz potencjalnych klientów. Wszystkie te informacje są z kolei niezbędne do[…]

Analiza asortymentu

Szczegółowa analiza asortymentu danego sklepu jest jednym z podstawowych elementów audytu sklepów detalicznych. To, jakie produkty sprzedaje przedsiębiorca, jak one wyglądają, czy są świeże oraz w jaki sposób są rozlokowane na półkach sklepowych, ma niebagatelny wpływ na utrzymanie wysokich obrotów i zwiększenie zysków sklepu. Na analizę asortymentu składa się kilka różnych etapów. Potrzeby Klienta Zasadniczą[…]

Badania tajemniczego klienta

Najlepszym narzędziem do dokonania analizy stanu sklepu jest badanie tajemniczego klienta. Przez badanie stanu sklepu należy rozumieć zweryfikowanie, czy przestrzegane są standardy obsługi klienta, czy poszczególne strefy funkcjonalne sklepu są dobrze zaprojektowane, czy sklep posiada odpowiednio zaaranżowane witryny sklepowe, czy produkty są rozmieszczone we właściwy sposób i wiele innych. Skuteczne badanie tajemniczego klienta pozwoli na[…]

Audyt sklepu detalicznego

Wyznacznikiem nowoczesnego handlu jest nie tylko wysoki standard obsługi klienta, ale również atrakcyjny wygląd zewnętrzny sklepu, odpowiednia ekspozycja towaru oraz stosowanie różnorodnych mechanizmów sprzedaży (w tym promocji i rabatów). Wszystkie te elementy wymagają zaplanowania, przyjęcia właściwej strategii działania. Niejednokrotnie właściciele sklepów detalicznych oraz osoby odpowiedzialne za ich prowadzenie, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia, co[…]

Wdrażanie standardów obsługi klienta

Przeprowadzany przez nas audyt sklepu niejednokrotnie prowadzi nas do wniosków, iż sprzedawcy zapominają o podstawowych zasadach, mieszczących się w ramach standardu obsługi klienta. Tymczasem wdrożenie takich standardów pozwala na zwiększenie atrakcyjności dyskontu, wzrost jego popularności, a w konsekwencji zwielokrotnienie obrotów i zysków sklepu. W ramach przeprowadzanych przez nas szkoleń uczymy w jaki sposób obrać odpowiednią[…]